Inschrijfformulier jeugd

Op deze pagina kunt u zich inschrijven in één van onze tennislessen, nadat u uzelf of uw kind heeft ingeschreven nemen wij contact met u op.

Inschrijf formulier Jeugd

Schrijf u hier in voor een training
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Voorwaarden

 • De cursist verbindt zich aan alle voorwaarden voor de lessen waaraan zij gaan deelnemen.
 • De leraren zijn verplicht deze lessen te geven.
 • Onder een lesuur wordt verstaan een periode van 50 minuten, onder een half uur een periode van 30 minuten.
 • Het lesgeld dient binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur te zijn voldaan. Bij tussentijds beëindigen van de cursus verplicht de cursist zich het totale lesgeld te voldoen.
 • De leraren zorgen voor tennisballen.
 • Indien de cursist niet op de les verschijnt, is dat voor haar/zijn rekening, terwijl de cursist zich zo spoedig mogelijk dient af te melden bij de leraar.
 • Indien de leraar niet op de les verschijnt, zal dit worden vergoed door een extra les te geven.
 • Indien door weers- of baanomstandigheden een gedeelte van de les geen doorgang kan vinden, wordt die les als normaal gespeeld beschouwd. Kan echter geheel geen les worden gegeven, dan geldt de volgende regeling:

– één vervallen les – wordt niet ingehaald.

– twee vervallen lessen – er wordt één les ingehaald.

– drie vervallen lessen – er worden twee lessen ingehaald

– vier vervallen lessen – er worden twee lessen ingehaald

Er worden dus maximaal 2 lessen ingehaald.

 • De cursist is verplicht in tenniskleding op de baan te verschijnen.
 • De door de leraar te leveren prestatie bestaat uitsluitend uit het geven van tennislessen.
 • Wanneer de cursist tijdens de cursus op vakantie gaat, dient hij/zij zelf voor een vervanger te zorgen. Zo niet, dan vervallen die lessen.
 • De vakantie weken worden voor aanvang van het seizoen bekend gemaakt.
 • De leraren zijn niet aansprakelijk voor de schade als gevolg van de gebeurtenissen tijdens de lessen. De cursisten nemen deel aan de lessen voor eigen risico.
 • De cursist dient lid te zijn van de vereniging om deel te kunnen nemen aan de lessen.
 • Bij het begin van de cursus worden de cursisten geacht met deze algemene voorwaarden bekend te zijn, en daarmee akkoord te gaan.
 • De lessen starten in de week van maandag 1 april 2019 en duren tot eind september. Er wordt geen les gegeven op zon- en feestdagen en tijdens de vakantie van de tennisleraren. Dit is in de meivakantie van 21 t/m 28 april en in de zomervakantie van 21 juli t/m 18 augustus of in onderling overleg met jouw train(st)er